IgE całkowite i swoiste

IgE

Uzupełnieniem diagnostyki alergologicznej jest oznaczanie stężeń immunoglobulin klasy IgE (całkowitej IgE i swoistej IgE).

Istotną zaletą tego rodzaju testów jest to, ze mogą być wykonywane w trakcie terapii kortykosteroidami lub lekami przeciwhistaminowymi, a także przy występowaniu zmian skórnych lub innych czynników stanowiących przeciwwskazanie do użycia testów skórnych.

facebook