Rozstępy

Rozstępy są to wrzecionowate pasma układające się równolegle lub promieniście. Powstają w wyniku nadmiernego rozciągnięcia się skóry i zerwania sieci włókien kolagenowych. Wyróżnia się fazę zapalną, początkową, gdy zmiany są koloru czerwonego oraz fazę zanikową, gdy przybierają barwę perłową i ostatecznie przypominają blizny.

Czynniki warunkujące

  • nagłe wahania wagi
  • uwarunkowania hormonalne
  • uwarunkowania genetyczne

Każdy zabieg poprzedza konsultacja lekarska, która pozwoli na dobranie najskuteczniejszej metody, indywidualnie dostosowanej do potrzeb Pacjenta.

Proponowane zabiegi

facebook