Odstające uszy

Odstające uszy

Odstające uszy to  defekt kosmetyczny, który bywa często przyczyną niskiego poczucia własnej wartości i izolacji od otoczenia. Osobom, które borykają się z tym problemem z pomocą przychodzi chirurgia plastyczna. Problem odstających małżowin usznych można rozwiązać przy pomocy niewielkiej operacji estetycznej, polegającej na chirurgicznym wymodelowaniu chrząstki.

Zabieg poprzedza konsultacja lekarska, na  której omówione zostaną wszystkie aspekty przeprowadzanego zabiegu i postępowania po zabiegu.

Proponowane zabiegi

facebook