Badanie USG stawu barkowego

Badanie USG stawu barkowego

Staw barkowy jest odpowiedzialny za największy zakres ruchomości kończyny górnej.

Najczęściej badanie USG stawu barkowego przeprowadza się w celu diagnostyki ograniczenia zakresu ruchów w stawie oraz coraz powszechniej występującego bólu w przebiegu zespołu „bolesnego barku„. Główną przyczyną ograniczenia zakresu działania stawu barkowego jest całkowite bądź częściowe uszkodzenie ścięgien mięśni poruszających głową kości ramiennej w panewce stawu barkowego czyli stożka rotatorów.

Dzięki badaniu USG możliwa jest dokładna lokalizacja miejsca i stopnia uszkodzenia (uszkodzenia częściowe lub całkowite). Określamy również brzuśce mięśni nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, podłopatkowego , dwugłowego czy naramiennego, co jest pomocne w planowaniu operacji naprawczej ścięgien stożka rotatorów.

W badaniu USG oceniamy:

  • jamę stawów ramiennego oraz barkowo-obojczykowego (wysięk, obrzęk błony maziowej, szerokość szpary stawowej)
  • kaletkę podbarkową (wysięk oraz obrzęk błony maziowej , który może być następstwem zapalenia stawu ramiennego lub uszkodzenia stożka rotatorów)
  • stożek rotatorów (uszkodzenie ma charakter pourazowy , przeciążeniowy lub jest następstwem przewlekłego procesu zapalnego np. w przebiegu reumatoidalnego czy łuszczycowego zapalenia stawów, dny moczanowej, cukrzycy)
  • ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia ( uszkodzenie, wysięk pod pochewką , nadwichnięcie)
  • obrąbek panewki w części tylnej (uszkodzenie, zmiany zwyrodnieniowe)
  • konflikt podbarkowy w badaniu dynamicznym
  • zarys tkanki kostnej głowy kości ramiennej oraz guzków mniejszego i większego (pod kątem oceny osteofitozy, geod czy nadżerek)

Zapraszamy Państwa na badania

facebook