Badanie USG mięśni

Badanie USG mięśni oraz tkanek miękkich

Ultrasonografia jest aktualnie najbardziej czułą metodą z wyboru w diagnostyce zmian pourazowych mięśni i tkanek miękkich . W badaniu tym dokonujemy bowiem oceny lokalizacji, stopnia i rozległości uszkodzenia poszczególnych części mięśnia, jak również oceny umiejscowienia i struktury krwiaka pourazowego.

Dokładnie także możemy ocenić wyczuwalne zgrubienia w tkankach miękkich takie jak tłuszczaki, włókniaki, guzy, krwiaki, ropnie, przetoki, ciała obce, przepukliny, zwapnienia itd.

Przy szczegółowym badaniu określić można przebieg procesu gojenia i ewentualne powikłania w procesie leczenia. Zastosowanie usg umożliwia diagnozowanie wszystkich mięśni.

Zapraszamy Państwa na badania

facebook