Badanie histopatologiczne

Histopatologia

Jest to badanie mikroskopowe materiału cytologicznego (komórkowego) lub histologicznego (tkankowego). W badaniu tym możemy wyróżnić dwa etapy. Pierwszy to pobranie materiału, drugi to przeprowadzenie laboratoryjnej oceny histologicznej.
Badanie histologiczne jest niezastąpione w diagnostyce chorób nowotworowych.

facebook