Badanie mikologiczne bezpośrednie, hodowla

Hodowla

Jest to badanie polegające na wyosobnieniu, identyfikacji i określeniu grzybów w badanej próbce. Służy też do określenia wrażliwości na leki przeciwgrzybicze.
Materiał jest pobierany z chorobowo zmienionych miejsc tj. naskórek, paznokcie. Badanie składa się z dwóch etapów: badania bezpośredniego i posiewu (hodowli).

Na podstawie wyników badania lekarz wdraża odpowiednie leczenie, a proces leczenia w przypadku wykonania takiego badania jest znacznie krótszy i skuteczniejszy.

facebook