Badanie USG dopplerowskie naczyń

Badanie USG dopplerowskie naczyń

Badanie dopplerowskie jest odmianą badania ultrasonograficznego wykorzystującego zjawisko zmiany częstotliwości odbitej fali akustycznej od ruchomej przeszkody. Zmiana prędkości przepływu krwi rejestrowana jest w postaci fali ciągłej, fali pulsacyjnej lub prezentacji kolorowej. Metodą tą można ocenić zmiany prędkości przepływu krwi w miejscu przeszkody wewnątrznaczyniowej czy przewężenia całego naczynia, przedstawić unaczynienie patologicznego guza oraz obliczyć ilościowe parametry przepływu krwi. Główne wskazania do wykonania tego badania to zaburzenia krążenia obwodowych naczyń tętniczych i żylnych, żylaki, tętniaki aorty i naczyń brzusznych.

USG dopplerowskie umożliwia wykrywanie bardzo drobnych blaszek miażdżycowych w tętnicach , które w konsekwencji mogą prowadzić do udaru mózgu czy zawału serca . Pomocne jest badanie także w ocenie wydolności naczyń żylnych, w wykrywaniu żylaków bądź zakrzepowego zapalenia.

W Centrum Medycznym Hipokrates wykonujemy:

  • badania USG dopplerowskie naczyń żylnych
  • badania USG dopplerowskie naczyń tętniczych

Zapraszamy Państwa na badania

facebook