Badanie USG węzłów chłonnych

Badanie USG węzłów chłonnych obwodowych

Badanie USG jest najskuteczniejszą metodą oceny wielkości oraz budowy węzłów chłonnych. Najczęściej spotykamy się z powiększeniem lub bolesnością uciskową węzłów. Do najgroźniejszych przyczyn w/w zmian należą nowotwory, np. chłoniak, ziarnica złośliwa , białaczka lub przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych. Zakażenia bakteryjne lub choroby wirusowe mogą powodować odczynowe zmiany w obrębie węzłów. Niezwykle ważna w ocenie powiększonych węzłów chłonnych jest dodatkowa opcja stosowana w diagnostyce USG pozwalająca na badanie unaczynienia węzła chłonnego w technice dopplera mocy (power-doppler). Węzły chłonne mają bowiem bardzo charakterystyczne unaczynienie, które ulega poważnym zmianom w przypadku gdy węzeł chłonny zajęty jest przez chorobę nowotworową.

Oceniamy węzły chłonne obwodowe:

  • podżuchwowe, przyuszne
  • szyjne, potyliczne,
  • nadobojczykowe i podobojczykowe,
  • w dołach pachowych,
  • pachwinowe

Zapraszamy Państwa na badania

facebook