Badanie USG stawu biodrowego

Badanie USG stawu biodrowego

Wartość diagnostyczna badania USG stawów biodrowych u dorosłych nie stanowi metody z wyboru służącej ich ocenie – jest jedynie metodą pomocniczą do szybkiej oceny dużych anomalii stawowych tej okolicy. Największe znaczenie w badaniu stawu biodrowego u dorosłych ma ocena obecności płynu (wysięku zapalnego) w stawie biodrowym oraz w kaletce krętarza większego. Ważną jest również ocena zarysów kostnych elementów stawu biodrowego przede wszystkim głowy i szyjki kości udowej w zakresie dostępnym badaniu (zmiany zwyrodnieniowe, złamania).

Zapraszamy Państwa na badania

facebook