Badanie USG nerwów obwodowych

Badanie USG nerwów obwodowych

Urazy, które prowadzą do uszkodzeń mięśni, ścięgien lub kości mogą wtórnie prowadzić do uszkodzenia nerwów. Najczęstszym objawem świadczącym o tej patologii jest ból, mrowienie, drętwienie, bądź nadmierne lub osłabione odczuwanie bodźców. Następstwa uszkodzenia nerwów, takie jak obrzęk, przerwanie lub zapalenie można zobrazować przy pomocy USG umożliwiając dokładną lokalizację zmiany nerwu obwodowego. Często do uszkodzenia nerwu może dochodzić przy jego ucisku, na przykład poprzez troczki w zespole cieśni nadgarstka. Również patologia dotycząca samego nerwu jak nieprawidłowy przerost tkanki nerwowej, włóknistej i tłuszczowej w obrębie nerwu (nerwiaki) może być źródłem silnego bólu. Zmiany te dzięki wysoce specjalistycznej technice USG, mogą być wykryte już w początkowej fazie, co umożliwia skuteczne zastosowanie leczenia.

Zapraszamy Państwa na badania

facebook